Highlights

De SafeCare Group, een in 2010 opgerichte adviesgroep, bestaat uit een groep experts uit de industrie en uit de gezondheidszorg, die de afgelopen jaren ziekenhuizen ondersteund hebben bij de verbetering van patiëntveiligheid.
Steeds meer wordt de kennis en ervaring van veiligheid uit de (proces)chemische industrie en luchtvaart gebruikt in de gezondheidszorg om de patiëntveiligheid verder te vergroten.

SafeCare Group ondersteunde in september/oktober 2016 de TREANT groep met integraal risico management in een MD module.

De Haaglanden ziekenhuizen hebben samen met de SafeCare Group in 2017 een groot leiderschapsprogramma uitgevoerd op verschillende organisatorische niveaus in het ziekenhuis en aanverwante zorginstellingen.

De Safecare Group ondersteunt in 2019 het Franciscus Gasthuis & Vlietland met de implementatie van een "Compliance" programma. Hierbij worden handvaten aangereikt aan leidinggevenden om binnen een team discipline op te bouwen om aan overeengekomen belangrijke afspraken te voldoen.