Leiderschapstraining

Training voor leidinggevenden op alle niveaus in de organisatie met specifieke aandacht voor de rol van leiders en de invloed van hun gedrag op de werkomgeving en gedrag van medewerkers in de afdeling/organisatie.

Het gewenste gedrag wordt opgesteld aan de hand van een gedragsraamwerk.