Awareness & ambitie sessies

Awareness en ambitiesessies voor de top als ook de afdelingen van een ziekenhuis ofzorginstelling om een gemeenschappelijke visie, urgentiegevoel alsmede bijbehorende plannen en doelstellingen te ontwikkelen.

Voorbeeld van een project voor een geheel ziekenhuis waar de Safecare Group een bijdrage aan heeft geleverd is het 90 dagen programma van ZGT. 

Voor meer informatie over dit project zie: