Analyse van de werkomgeving (pre accident investigation)

Gestart wordt met een context analyse van een werkproces en/of cultuurmeting in een afdeling. Dit gebeurd m.b.v. een FRAM analyse (Safety II) waarin medewerkers aangeven welke verschillende aanpassingen zij uitvoeren om het werk succesvol te laten zijn.

Werkzaamheden die incidenteel niet succesvol zijn worden onderzocht en de aspecten die hierop invloed hebben besproken en aangepast.

Vervolgens worden maatwerk interventies die passen bij de situaties opgesteld. Dit advies op maat wordt altijd ontwikkeld en geïmplementeerd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Indien een training noodzakelijk is dan wordt dit zoveel mogelijk middels een “train de trainer” methode uitgerold.