Onze diensten

Analyse van de werkomgeving

Gestart wordt met een context analyse van een werkproces en/of cultuurmeting in een afdeling. Dit gebeurd m.b.v. een FRAM analyse (Safety II) waarin medewerkers aangeven welke verschillende aanpassing…

Team learning

De meeste werkzaamheden zijn succesvol. Leren waarom deze werkzaamheden (altijd) succesvol zijn en welke aspecten hierbij een belangrijke spelen is de basis voor een “learning Team” programma.

Awareness & ambitie

Awareness en ambitiesessies voor de top als ook de afdelingen van een ziekenhuis ofzorginstelling om een gemeenschappelijke visie, urgentiegevoel alsmede bijbehorende plannen en doelstellingen te ontw…

Leiderschapstraining

Training voor leidinggevenden op alle niveaus in de organisatie met specifieke aandacht voor de rol van leiders en de invloed van hun gedrag op de werkomgeving en gedrag van medewerkers in de afdeling…

Gedrag en Cultuurverandering

Met behulp van de IZEP methode worden de belangrijkste kenmerken van het gedrag en van de bestaande veiligheidscultuur in een afdeling of eenheid vastgesteld.